Algemene voorwaarden

                              

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Al de artikelen die u in deze webwinkel ziet staan zijn ook via mijn atelier te bekijken en/of te kopen.Tevens kunnen op dit adres (na telefonisch overleg voor een afspraak) bestelde goederen die via de webwinkel gedaan en betaald zijn, afgehaald worden. Het adres van Atelier Hobbekol is op te vragen via het contact formulier.

De prijs van de artikelen zijn per stuk tenzij anders vermeld, en zolang de voorraad strekt.
Alle artikelen worden in Euro`s (€) aangegeven.
Minimaal bestelbedrag is €7,50 en exclusief verzendkosten!
Alle artikelen worden verzonden via PostNL.
Indien er door de klant een andere manier wordt gewenst, is dit op eigen risico en vervalt het risico voor Atelier Hobbekol!

De verzendkosten tot een gewicht van 2 kilo zijn €4,00 voor brievenbuspakket. Dit is inclusief verzend en verhandelingskosten.
Artikelen die met pakketpost verstuurd worden kosten tot 10 kilo €6,95, waarvan Atelier Hobbekol €4,00 voor eigen rekening neemt!
Cadeau-bonnen zijn vanaf €7,50 te koop exclusief brievenbustarief van: €0,78 tot 20 gram / €1,56 van 20 t/m 50 gram etc.
Voor meer informatie over de tarieven: zie verzendkosten van PostNL: www.postnl.nl/tarieven/
Bij bestellingen binnen Nederland en boven €50,00 (exclusief verzendkosten en eventuele kortingen en acties), en die vallen onder brievenbuspakje, zijn de verzendkosten voor Atelier Hobbekol! Het verschil in pakketpost of verzekerd verzonden, dient WEL bijbetaald te worden!
Deze verzendkosten gelden alleen binnen Nederland. Voor het buitenland gelden de daarvoor geldende tarieven!

Factuur of pakbon meesturen?
U krijgt nadat u betaald heeft een mail met daarin een uitgebreide bon van uw bestelling, die u zelf uit kunt printen of op kunt slaan op uw computer. Mocht u echter toch een papieren exemplaar willen ontvangen? Geef dit dan tijdens het bestellen aan in het vakje `opmerkingen`. U moet er echter wel rekening mee houden dat we €1,25 per factuur vragen. Dit vanwege de kosten (tijd, papier, inkt, stroom, slijtage van printer) die het met zich meebrengt, maar nog belangrijker vinden wij de natuur, waar dit echt een aanslag op is!


AUTEURSRECHT:

Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen of gekopieerd! Artikel 10 lid 11 van de auteurswet van het wetboek van strafrecht.


GARANTIE:

De garantie bedraagt drie maanden, m.u.v. verkeerd of ondeskundig gebruik, d.w.z. onzorgvuldigheid met materiaal zoals het gebruik van parfums/zeepproducten en/of bijtende reinigingsmiddelen rechtstreeks op de sieraden of artikelen, verkeerd bewaren/wegleggen, waterschade, e.d. Klachten die hieruit voortkomen worden niet in behandeling genomen en de garantie komt in dit geval te vervallen.
Bij gebreken aan een product dient dit binnen 14 dagen schriftelijk bij Atelier Hobbekol gemeld te worden. Of via het formulier voor ontbindingsrecht. Er zal bij aantoonbaar gebrek het betaalbare bedrag, plus de verzendkosten terugbetaald worden.
Vanwege hychiënische redenen kunnen oorbellen NIET worden geretourneerd!
Atelier Hobbekol verpakt uw gekochte sieraden zo dat u ze aan alle kanten goed kunt bekijken, passen en keuren. Maar alleen voor zover dat nodig is voor een goede beoordeling van het product! Artikelen zullen (het liefst in originele verpakking) of deugdelijk verpakt terugbetaald worden, maar altijd nadat er via de mail contact is opgenomen en al dan niet met het retourformulier!!!


WAARDEVERMINDERING:

Mocht het product toch uitgepakt worden, dan dient dit alleen om de artikelen te bekijken en/of uit te proberen, maar niet meer dan benodigd om het artikel te kunnen beoordelen. Komt het artikel retour en is er schade zichtbaar, dan wordt deze schade in rekening gebracht bij de klant. Hierbij wordt het terugbetaalde aankoopbedrag verminderd met de schade die is ontstaan. Er wordt dus alleen de restwaarde uitbetaald plus de verzendkosten die zijn gemaakt. Producten die retourgestuurd worden, maar waarbij duidelijk slijtage zichtbaar is, wordt van uitgegaan dat dit veelvuldig is gebruikt en hierdoor komt het recht op retour te vervallen.

VEILIGHEID:

Kinderen onder de drie jaar dienen sieraden altijd onder toezicht te dragen. Laat een baby of peuter NOOIT alleen met sieraden, omdat ze dit in de mond kunnen stoppen en er stikgevaar is!!!
Ook hier geldt: Atelier Hobbekol is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade door afnemer!
Ouders dienen er zelf op toe te zien, dat de sieraden onder toezicht door hun kinderen gedragen worden, en dat er met enige regelmaat op veiligheid en slijtage van de sieraden gecontroleerd wordt!
Eventueel kan Atelier Hobbekol er zorg voor dragen dat er na een periode van het dragen van de sieraden, opnieuw bekeken wordt of er van enige vorm van slijtage sprake is, en heeft hiervoor een extra service, om het bij Atelier Hobbekol gekochte sieraad opnieuw te (ver)maken tegen een gereduceerd tarief! Deze service geld alleen bij sieraden en artikelen die onder de categorie kinderen vallen, zijn gekocht bij Atelier Hobbekol, en is bedoeld om alle risico`s op ongelukken zo klein mogelijk te maken, of indien mogelijk uit te sluiten!


BETALING EN LEVERING:

Contant of overmaken op de bankrekening van Atelier Hobbekol:
t.n.v. G. Wijnstok. Rabobank: NL64 RABO 0143 6262 21
Zodra de betaling binnen is, worden de artikelen verzonden.
Indien er een factuur nodig is, kan dit aangegeven worden tijdens het bestellen in het vak opmerkingen.
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

VERLIES OF SCHADE:

Atelier Hobbekol verzend alles via postNL.
Het risico van verlies tijdens transport is nihil, maar altijd mogelijk!
Daarom stuurt Atelier Hobbekol alles als brievenbuspakje voor €4,00, inclusief verzend- en verhandelingskosten!
Deze vorm van versturen heeft het voordeel dat er een Track&Trace code afgegeven wordt, waardoor het te zien is dat het pakketje is afgeleverd!
Het Track&Trace nummer zorgt ervoor dat het pakje, bij eventueel verlies of beschadiging beter te traceren is.
De tarieven van PostNL zijn terug te zien onder het kopje bestelinformatie.
Ook is het mogelijk om een artikel wat voor brievenbuspost doorgaat, te versturen als pakketpost, omdat het achteraf te groot blijkt voor de brievenbus. Atelier Hobbekol zal hierover vooraf contact met de klant opnemen, om het restantbedrag alsnog over te maken op de rekening van Atelier Hobbekol, voordat het pakket verstuurd wordt! Het verschil met brievenbuspakje en pakketpost wordt ook verrekend als dit op eigen verzoek van de afnemer/klant verzonden wordt met pakketpost.
Atelier Hobbekol is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Atelier Hobbekol is niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit het dragen van haar sieraden, of ander gebruik ervan door afnemer!
Deze gevolgschade kan op geen enkele wijze op Atelier Hobbekol worden verhaald, en is het risico van de afnemer zelf!

OPZEGGING/ONTBINDINGSRECHT/AFKOELINGSPERIODE/ EN HET RECHT VAN RETOUR.

De koper heeft overeenkomstig de Wet verkoop op afstand/ontbindingsrecht (art. 7:5 BW) 14 kalenderdagen bedenktijd voor de aankopen vanaf het moment van ontvangst. (z.g.n. afkoelingsperiode). Binnen deze periode kan de koper zonder opgaaf van redenen het artikel retour zenden. Deze termijn gaat in op het moment van ontvangst van de goederen.
Als de 14 dagen zichttermijn verstreken zijn, en de koper geen schriftelijk contact of contact via de mail met Atelier Hobbekol opgenomen heeft, of via het retour-formulier aangegeven heeft de goederen te willen retourneren, dan is de koop een feit!
Mocht het artikel retour gestuurd worden, dan dient dat het liefst in originele verpakking of deugdelijk in bubbeltjesplastic verpakt te zijn (incl. accessoirres etc.). Bij zoekraken van het pakje, dient de koper te kunnen bewijzen dat de geleverde zaken zijn teruggestuurd d.m.v. een bewijs van postbezorging!
Hier geldt wel bij te vermelden dat de sieraden of artikelen in originele verpakking of deugdelijk verpakt in bubbeltjes plastic, zoals ze op het moment dat ze bij koper aankwamen, teruggestuurd moeten worden, om zo de kans op schade tijdens het terugsturen te verkleinen! Duidelijk gedragen sieraden en gebruikte artikelen die beschadigt zijn, worden NIET teruggenomen!!! Als de goederen zichtbaar zijn gebruikt en meer als nodig is om deze te bekijken, te testen, of te keuren, en duidelijk gedragen en/of beschadigt zijn, vervalt het recht op ontbinding! Indien de koper toch binnen de veertien dagen bedenktijd besluit de sieraden of artikelen terug te sturen, komen de retour-kosten hiervan voor rekening van de koper. Wat uiterlijk: €3,95 brievenbus-pakje/ €6,95 pakketpost/ €8,35 aangetekend/ of €14,40 verzekerd verzonden kost. Dit dient te gebeuren zoals de klant zijn of haar zending ontvangen heeft! (minimaal een brievenbus-pakje)! Eveneens komen teruggestuurde artikelen die niet in de originele verpakking, maar los in een envelop zijn gedaan, en hierdoor beschadigd bij Atelier Hobbekol aankomen NIET vergoed, of minus de schade die het tijdens het transport heeft opgelopen. De koper kiest er hiermee zelf voor om het risico te nemen bij zoekraken of beschadiging! Het bedrag wat er voor dit artikel betaald is (inclusief verzendkosten), zal als de koper zich aan de voorwaarden van retourrecht heeft gehouden, binnen 14 dagen na aankomst van het retour-pakketje/pakketpost bij Atelier Hobbekol door Atelier Hobbekol teruggestort worden op de rekening van de koper. Atelier Hobbekol is NIET aansprakelijk voor zoekraken van retour-artikelen/pakketjes die door de koper zijn verstuurd!
Als er meerdere artikelen ineens gekocht zijn, maar er wordt een deel daarvan door de koper retour gestuurd, dan vervalt het recht op teruggave van de verzendkosten voor Atelier Hobbekol! Ook geldt dat als er voor boven de 50 euro gekocht wordt en er worden enkele artikelen retour gestuurd, de verzending NIET meer gratis is, omdat er dan beneden de 50 euro besteed is en de verzendkosten die gemaakt zijn met het retour-bedrag verrekend zullen worden!
Als er door de koper besloten word om het sieraad of artikel alsnog terug te sturen, dient deze voorzien te zijn van een briefje met naam, adres, bankrekeningnummer, en ordernummer! Dit om het te vergemakkelijken in de boekhouding, en om het onnodig lang te laten duren voordat het bedrag teruggestort kan gaan worden!
Voor op maat gemaakte sieraden of andere artikelen die voor de koper speciaal ontworpen sieraden of ingekocht zijn, en speciaal bestelde artikelen op verzoek van de koper, gelden deze retour regels niet! Deze kunnen dus NIET worden geruild of teruggenomen! Het betreft hier maatwerk. Dit geld ook voor het boeken van een workshop waarbij een aanbetaling vereist is en de klant niet op komt dagen, of na de 14 dagen opzegtermijn waarbij ervan wordt uitgegaan dat er voor de klant speciaal een bestelling is gedaan en Atelier Hobbekol hiermee blijft zitten!
Wegens hychiënische redenen kunnen oorbellen NIET worden geretourneerd! Deze zullen worden verpakt in een verzegelde verpakking!
Ook kunnen materialen die (op maat) afgemeten en doorgeknipt moeten worden niet geruild worden! (Denk aan lint, draad, etcetera).
Dit retourrecht geldt tevens NIET bij artikelen die Atelier Hobbekol op verzoek van de klant heeft moeten maken/bestellen/inkopen of artikelen die speciaal ontworpen zijn voor de klant!
Het annuleren van een dienst die al in gang is gezet, dient gedeeltelijk betaald te worden, al naar gelang de opdracht is gevorderd!
De link voor het retour-formulier wordt u aangeboden: als u de link van de algemene voorwaarden aanklikt, of onderaan de welkomstpagina bij extra informatie, en bij de klantenservice!
Het retourrecht geldt niet voor: verenigingen, instellingen, bedrijven, en niet particuliere klanten!! Deze kunnen in overleg wel ruilen, maar hier geldt dat er GEEN gebruik gemaakt kan worden van het ontbindingsrecht!

Artikelen moeten binnen 30 dagen geleverd zijn aan de koper. Bij afwijken hiervan heeft de koper het recht de bestelling te annuleren en het betaalde bedrag binnen 30 dagen teruggestort te krijgen.


OVEREENKOMST:

De afnemer/koper is in alle gevallen aan een overeenkomst tussen hem of haarzelf en Atelier Hobbekol gebonden. Dit geldt voor zowel via de webshop in de winkelmand besteld, schriftelijk, via de mail, als mondeling overeen gekomen!
Uiteraard dient ook Atelier Hobbekol zich aan deze overeenkomst te houden, en heeft de koper het recht om de overkomst bij niet nagekomen of niet tijdige leveringen schriftelijk aan het adres van Atelier Hobbekol te beëindigen.
Een overeenkomst tussen Atelier Hobbekol en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Atelier Hobbekol op haalbaarheid is beoordeeld of via het bestelformulier is besteld, via de mail, of (in uiterste gevallen) mondeling. Een bestelling die afgerond is, is definitief!
Atelier Hobbekol behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten te weigeren en/of te accepteren, en onder voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

Het annuleren van een dienst die al in gang is gezet, dient gedeeltelijk betaald te worden naar gelang de opdracht is gevorderd! Het uurloon is via de mail op te vragen bij Atelier Hobbekol. Een opdracht voor het ontwerpen van een sieraad, die tijdens het ontwerpen geannuleerd wordt dient dus gedeeltelijk betaald te worden al naar gelang het ontwerp is gevorderd!


ONTWERPEN VAN SIERADEN:

Bij speciaal ontworpen sieraden of artikelen zal er vooraf een aanbetaling gevraagd worden van 50%!
Indien het uiteindelijke ontwerp goedgekeurd wordt, kan de andere helft overgemaakt worden.
Uiteraard zal het sieraad of artikel pas geleverd kunnen worden als deze volledig is betaald en het totale bedrag op de rekening van Atelier Hobbekol bijgeschreven is!
Sieraden of andere artikelen die speciaal ontworpen zijn, kunnen NIET geruild worden!


RESERVEREN VAN EEN SIERAAD OF ANDER ARTIKEL:
Door minder leuke ervaringen heeft Atelier Hobbekol moeten besluiten GEEN sieraden meer te reserveren!


HONDENSIERADEN:

Sieraden zijn in beginsel bedoelt voor de mens die er rustig mee omgaat. Dit kun je echter van een hond niet verwachten en het is dan ook aannemelijk dat dit artikel niet lang meegaat. Bij de productie hiervan is rekening gehouden met: de prijs, de veiligheid (geen scherpe uitsteeksels e.d.), en een techniek die een stootje kan doorstaan. Bij de prijs is er ook rekening mee gehouden om niet al te dure materialen te gebruiken zodat je als het sieraad toch kapot mocht gaan, je een ander (honden) sieraad aan kunt schaffen zonder diep in de buidel te moeten tasten. Het is een sieraad voor een speciale gelegenheid en niet voor iedere dag!
Een hondensieraad dus!
Op de hondensieraden zit (bij hoge uitzondering en door tegemoetkoming door Atelier Hobbekol) 14 dagen garantie en geld dus niet bij verlies!


VERZENDKOSTEN:

Tot een gewicht van 2 kilo rekent Atelier Hobbekol €4,00 verzend- en afhandelingskosten.
Vanaf 2 kilo hanteert Atelier Hobbekol de tarieven van PostNL. (Zie voor verdere info m.b.t. de verzendtarieven de rubriek bestelinformatie).
Mocht een sieraad of artikel niet via brievenbuspost verstuurd kunnen worden vanwege de afmeting, gewicht, en/of het risico van beschadiging, dan wordt het als pakketpost verstuurd. Hier komt dan (tot 10 kilo) €2,95 aan verzendkosten bij op het totale bedrag van €4,00, wat al is overgemaakt voor de bestelling.
Mocht dit zo blijken te wezen, dan krijgt de klant voordat de artikelen verzonden gaan worden bericht van Atelier Hobbekol.
Mocht de klant liever een sieraad of artikel aangetekend, verzekerd, of als pakketpost laten versturen, dan komen de extra kosten voor rekening van de klant! Uiteraard wordt het bedrag van €4,00 wat Atelier Hobbekol voor verpakking en verzendkosten berekend, van dit bedrag afgetrokken! Deze keuze kan tijdens het bestellen aangegeven worden in het vakje opmerkingen, of via de contactpagina.
Wacht met betalen op de mail van Atelier Hobbekol, waarin het uiteindelijke bedrag vermeld staat om over te maken. Tarieven hiervan zijn terug te lezen onder het kopje bestelinformatie.

De verzendkosten tot een gewicht van 2 kilo zijn €4,00 voor brievenbuspakket. Dit is inclusief verzend en verhandelingskosten.
Artikelen die met pakketpost verstuurd worden kosten tot 10 kilo €6,95, waarvan Atelier Hobbekol €4,00 voor eigen rekening neemt!
Cadeau-bonnen zijn vanaf €7,50 te koop (exclusief brievenbustarief) van: €0,78 tot 20 gram / €1,56 van 20 t/m 50 gram etc.
Voor meer informatie over de tarieven: zie verzendkosten van PostNL: www.postnl.nl/tarieven/
Bij bestellingen binnen Nederland en boven €50,00 (exclusief verzendkosten en eventuele kortingen en acties), en die vallen onder brieven-buspakje, zijn de verzendkosten van €4,00 voor Atelier Hobbekol! Het verschil in pakketpost of verzekerd verzonden, dient WEL bijbetaald te worden, en zal vooraf via de mail overlegd worden, voordat de bestelling verzonden wordt.
Deze verzendkosten gelden alleen binnen Nederland. Voor het buitenland gelden de daarvoor geldende tarieven!


CADEAUBONNEN:

Er zijn ook cadeaubonnen te verkrijgen. Vanaf €7,50 (excl. verz. kosten) kunt u deze met het bedrag van uw keuze kopen bij Atelier Hobbekol. Deze zijn bij het atelier zelf of bij een van de gelegenheden waar u mij tegenkomt zoals, markten, braderieën, evenementen, en andere locaties inleveren, en kunnen voor sieraden en cadeau-artikelen ingewisseld worden. (De cadeaubon is niet te gebruiken voor materialen en zijn niet inwisselbaar voor contanten) en zijn drie jaar geldig vanaf de datum van aankoop. Aankopen die geretourneerd worden en waarbij met een cadeaubon/retour-bon betaald is, worden opnieuw vergoed met een cadeaubon. Hierbij wordt er dus eveneens geen contant geld terug uitgekeerd!

HET BOEKEN VAN EEN WORKSHOP:

Bij het boeken van een workshop vraagt Atelier Hobbekol 10 euro per volwassen persoon vooruit, (uitgezonderd de workshop glasparelknopen waarbij 20 euro en bij de workshop zoetwaterparels knopen 40 euro voorruit gevraagd wordt), en bij kinderworkshops vragen wij 5 euro vooruit. U kunt reserveren voor een workshop d.m.v. een mail via de contactpagina of een plek reserveren via de webshop d.m.v. het kopen van een plekje voor een workshop, door deze te bestellen onderaan de pagina, waardoor u doordat u aanbetaald hebt verzekerd bent van een plek voor een workshop. Reserveer met hoeveel personen u komt en betaal op deze manier voor iedereen de aanbetaling, die uiteraard verrekend wordt tijdens de workshop! Vergeet niet de datum van de workshop en uw telefoonnummer in te vullen in het daarvoor bestemde vakje. Zo kunnen wij u bereiken als er wat meer info nodig is! Afzeggen kan tot 14 dagen voor aanvang van de workshop. Mocht de workshop na die 14 dagen afgezegd worden, dan beschouwd Atelier Hobbekol dit als kosten die er voor de inkoop van de materialen en de voorbereidingen die zijn gemaakt, en wordt dit bedrag NIET terugbetaald! Hierbij wordt echter wel de mogelijkheid geboden om de workshop kosteloos met betaling van het restantbedrag naar een andere datum te verplaatsen, zodat hij toch kan plaatsvinden zonder extra kosten voor u als klant. (Het voorruit betaalde bedrag zal dan van de workshopprijs afgetrokken worden op het moment dat deze opnieuw geboekt of gegeven wordt)!
Een workshop kan zowel bij mij, als bij de klant thuis gevolgd worden. Het minimale aantal is 4 personen (na overleg kan hiervan worden afgeweken). De tijd die voor een workshop staat is 1 tot 2 uur, en kan desgewenst opgevraagd worden. Mocht men langer door willen gaan dan komt er p.p. €2,50 per uur (excl. extra materialen) bij! Er zijn verschillende workshops te volgen, dus ook verschillende tarieven. Deze zijn bij Atelier Hobbekol d.m.v. een mail op te vragen via de contact pagina, of op de desbetreffende pagina te bekijken. Een workshop is inclusief: materiaal, begeleiding, reiskosten tot 10 kilometer (en gevolgd in mijn atelier) koffie met wat lekkers.
Voor een kinderworkshop geld: Duur: vanaf 1 uur tot een totale tijd van 2 uur! En kost vanaf €7,50 per kind en is inclusief alle materialen!
Bij langer doorgaan komt er per uur €1,00 per kind (excl. extra materialen) bij. De kinderworkshops zijn t/m 12 jaar! Hierna geldt het volwassen tarief.

Voor de workshop parelknopen vragen wij in tegenstelling tot de andere workshops een andere aanbetaling. Voor de workshop glasparel knopen vragen wij een aanbetaling van 20 euro vooruit, en voor de workshop zoetwaterparels knopen vragen wij een aanbetaling van 40 euro vooruit. Dit omdat het inkopen van het materiaal veel duurder is als de andere workshops, en zo het risico op erg veel verlies bij afzeggen of niet op komen dagen voor een workshop voor ons te beperken! Een workshop parelknopen kan worden afgezegd tot twee weken voor de aanvang van de workshop. Atelier Hobbekol stort dan het betaalde bedrag geheel op uw rekening terug! Na deze veertien dagen gelden dezelfde voorwaarden als bij de andere workshops! Atelier Hobbekol betaald na deze termijn GEEN geld meer terug, omdat er voor een groot bedrag aan inkopen is gedaan, en om zo nog iets van de schade gedeeltelijk terug betaald te zien. Er is speciaal voor u kostbaar materiaal besteld en dit is een dienst die als opdracht gezien, en in werking gezien wordt! Uiteraard kunt u net als de andere workshops WEL de workshop kosteloos met alleen bijbetaling van het restantbedrag van de afgesproken workshop naar een andere datum verzetten, om zo alsnog aan deze leuke workshop deel te kunnen nemen.

Een workshop parelknopen kan in twee varianten.
De eerste variant is met glasparels, en kost €45,00 p.p.
De tweede variant is met echte (zoetwater) nuggets parels en kost 80,00 p.p.
Wilt u een grotere maat parels, dan wordt het bedrag uiteraard hoger! (kleiner kan eventueel ook)!
U kunt reserveren voor een workshop d.m.v. een mail via de contactpagina of een plek reserveren via de webshop d.m.v. het kopen van een plekje voor een workshop, door deze te bestellen onderaan de pagina, waardoor u doordat u aanbetaald hebt verzekerd bent van een plek voor een workshop. Reserveer met hoeveel personen u komt en betaal zo voor iedereen de aanbetaling, die uiteraard verrekend wordt tijdens de workshop! Vergeet niet de datum van de workshop en uw telefoonnummer te vermelden. Zo kunnen wij u bereiken als er wat meer info nodig is! Wacht met betalen tot u van ons een bevestiging heeft gehad omdat het systeem van de webshop de verzendkosten van 4 euro niet kan weglaten!

Bij een workshop bij de klant thuis worden er tot 10 kilometer afstand geen reiskosten berekend. Vanaf
10 tot 20 kilometer zijn de reiskosten €0,30 per kilometer. Na 20 kilometer kom ik in principe niet aan huis (uitzonderingen in overleg), maar kan men uiteraard bij mij aan huis een workshop volgen.

LET OP! Een eenmaal geboekte workshop kan niet zomaar worden afgezegd.
Bij tussentijdse opzegging heeft Atelier Hobbekol het recht om de gemaakte kosten, en een naar redelijkheid vast te stellen bedrag in rekening te brengen.
Atelier Hobbekol biedt echter een regeling aan waarbij de klanten de workshop kunnen verschuiven naar een andere datum, zodat deze toch kan plaatsvinden en beide partijen er geen financiële schade door ondervinden. Afzegging door omstandigheden (overmacht) is altijd bespreekbaar!
Atelier Hobbekol heeft het recht om door omstandigheden de workshop op het laatste moment te laten vervallen als niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, (hierbij wordt GEEN geld terugbetaald)! Of bij ziekte van mijn kant! Een zieke `juf`kan geen les geven! Uiteraard zal Atelier Hobbekol er alles aan doen om het voor de klant zo prettig mogelijk te regelen door de workshop te verzetten, of Atelier Hobbekol betaald het vooruitbetaalde bedrag terug.

EXTRA KOSTEN:

Bij een workshop wordt een model afgesproken wat er gemaakt gaat worden.
Als er tijdens de workshop zonder overleg, een ander of langer model gemaakt wordt als dat overeen gekomen was, worden de extra materialen en kralen door berekend over het bedrag wat van te voren was afgesproken!
Bij het vastzetten van een workshop, wordt er een aanbetaling per persoon gevraagd. Tot 14 dagen voor de workshop kunt u deze nog kosteloos afzeggen door een mail te sturen naar info@atelierhobekol.nl of via de contactpagina. Na deze 14 dagen beschouwd Atelier Hobbekol dit als tegemoetkoming in de gemaakte kosten van het inkopen van de materialen en de werkzaamheden die ervoor nodig zijn geweest om alles voor de workshop klaar te maken, en wordt er GEEN geld terug betaald! Bij het niet doorgaan van de totale workshop kan er een andere datum gepland worden, en wordt het bedrag wat al vooraf betaald is verrekend op de dag dat deze workshop plaats zal gaan vinden, waarbij vermeld wordt dat er bij geen nieuwe datum plannen, het bedrag wat aanbetaald is gerekend wordt als tegemoetkoming in de kosten van de inkoop van het materiaal en de voorbereidingen die hiervoor gemaakt zijn en dit wordt gezien als een dienst die al in gang is gezet!

Factuur of pakbon meesturen?
U krijgt nadat u betaald heeft een mail met daarin een uitgebreide bon van uw bestelling, die u zelf uit kunt printen of op kunt slaan op uw computer. Mocht u echter toch een papieren exemplaar willen ontvangen? Geef dit dan tijdens het bestellen aan in het vakje `opmerkingen`. U moet er echter wel rekening mee houden dat we €1,25 per factuur vragen. Dit vanwege de kosten (tijd, papier, inkt, stroom, slijtage van printer) die het met zich meebrengt, maar nog belangrijker vinden wij de natuur, waar dit echt een aanslag op is!

UITVERKOCHTE ARTIKELEN:

Doordat Atelier Hobbekol de sieraden ook ergens anders uit heeft staan, kan het voorkomen dat een artikel al is verkocht voordat dit op de site bijgewerkt is.
Mocht dit zo wezen dan neemt Atelier Hobbekol contact op met de klant, en in geval van uitverkocht zal het totale bedrag plus eventuele verzendkosten dan direct teruggestort worden op de rekening van de koper.
Eventueel wordt de mogelijkheid geboden om een nieuw sieraad/artikel te laten maken in dezelfde stijl en prijs als datgene wat is uitverkocht.
Maar dit wordt NOOIT helemaal precies hetzelfde, vanwege het feit dat Atelier Hobbekol unieke handgemaakte exemplaren verkoopt!
Verder kan het voorkomen dat een artikel uitverkocht is doordat er ineens veel van verkocht wordt (denk hierbij aan materialen e.d.).
Ook hierbij geldt, dat het bedrag en de eventuele verzendkosten wat al is overgemaakt, teruggestort zal worden naar de klant.INFO OVER MATERIALEN EN AFBEELDINGEN:

Wanneer er gesproken wordt over zilver(kleur), of goud(kleur) dan wordt er bedoelt dat dit de kleur is.
Uiteraard kan men voor de prijzen die Atelier Hobbekol hanteert, niet verwachten dat er van echt goud of zilver sprake is. Als er echter wel echt goud of zilver gebruikt wordt zal dit duidelijk in de beschrijving bij het product vermeld staan!

De afbeeldingen die te zien zijn bij de sieraden en producten van Atelier Hobbekol worden zo goed als mogelijk gefotografeerd en het liefst bij daglicht gemaakt, om de kleuren zo echt mogelijk te laten overkomen. Het kan echter voorkomen dat er toch enig kleurverschil optreed. Dit is niet te voorkomen en wordt zo nihil als mogelijk is, gehouden!


REPARATIES:

Kleine reparaties zijn €2,50 per sieraad (exclusief materiaal).
*Hieronder vallen o.a. slotjes en onderdelen die vervangen kunnen worden, zonder het sieraad volledig uit elkaar te moeten halen!

Grotere reparaties zijn €7,50 per sieraad (exclusief materiaal).
*Hieronder vallen alle handelingen waarbij het sieraad gedeeltelijk uit elkaar gehaald moet worden!

Grote reparaties zijn €10,00 per sieraad (exclusief materiaal).
*Hieronder vallen alle handelingen waarbij het sieraad helemaal uit elkaar gehaald moet worden!

Ingewikkelde reparaties: in overleg!
*Hieronder vallen alle reparaties waarbij het sieraad volledig uit elkaar moet worden gehaald, of het opnieuw in elkaar zetten van een versleten sieraad!

*Reparaties vallen niet onder de 14 dagen bedenktijd, maar hebben echter wel een garantietijd van 3 maanden, die ingaat vanaf de datum waarbij de klant het sieraad terug heeft!


NIEUWSBRIEF:

Een nieuwsbrief is helemaal kosteloos.
Mocht er echter geen prijs meer op gesteld worden, dan kan men dit onder aan iedere nieuwe nieuwsbrief aangeven, en wordt de klant uit het bestand verwijderd.


PRIVACY:

Atelier Hobbekol respecteert de privacy van haar klanten, en zal dan ook geen gegevens aan derden doorgeven/verkopen en zal er zorg voor dragen dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden.


Atelier Hobbekol
Kruisstraat 73 8307AC Ens
Telefoon: 0527-251249
Mobiel: 06-40497443
info@atelierhobbekol.nl
Rekeningnummer: NL64 RABO 0143 6262 21 t.n.v. G. Wijnstok
Atelier Hobbekol staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Lelystad onder nummer 32169766.

Atelier Hobbekol heeft het recht om de leveringsvoorwaarden tussentijds aan te passen!
Fouten en prijswijzigingen voorbehouden!

KLACHTEN:

We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar: info@atelierhobbekol.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet ergens anders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de europese unie. De rechtstreekse linken kunt u ook terugvinden op de pagina klantenservice.

INTERNET OPLICHTING:
Er is tegenwoordig een toename van internetoplichting!
Check op: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/controleer-handelspartij.html van `Politie meldpunt internetoplichting`, naar negatieve meldingen van webshops!!
En volg uw onderbuikgevoel! Iets wat te mooi lijkt om waar te zijn, is dit in de meeste gevallen ook niet!(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 24-11-2015 - Bedankt voor de mooie ketting en armband,ze zijn heel apart!Ik...  lees meer
  • 18-11-2015 - Na een hele fijne en gezellige mailwisseling met Gerda over...  lees meer
  • 31-10-2015 - Tja, wat valt er nog te zeggen....

    Razendsnelle levering: check!
    Verrassend leuk...  lees meer
Plaats een bericht
Najaars/winterkleuren 2017/18
© 2010 - 2017 Sieraden Webshop | Atelier Hobbekol | Exclusieve handgemaakte Sieraden | Kralen en Materialen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat u bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in uw winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of u ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe u de website gebruikt en hoe u ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.