Privacy Policy

PRIVACY POLICY.

Atelier Hobbekol respecteert de privacy van haar klanten, en zal dan ook geen gegevens aan derden doorgeven/verkopen en zal er zorg voor dragen dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden! Wij begrijpen hoe belangrijk het is om uw gegevens in het bestand te hebben. Daarom zorgen wij er samen met Webwinkelkeur voor dat uw gegevens goed beschermd worden tijdens het gebruik van o.a. het doorsturen van nieuwsbrieven en ander mailverkeer via een beveiligde SSL verbinding.

  • Atelier Hobbekol
  • Kruisstraat 73 8307AC Ens
  • Telefoon: 0527-251249
  • Mobiel: 06-40497443
  • E-mail: info@atelierhobbekol.nl
  • Rekeningnummer: NL64 RABO 0143 6262 21 t.n.v. G. Wijnstok
  • Voor het buitenland: (BIC: RABONL2U)
  • Atelier Hobbekol staat ingeschreven bij de kamer van koophandel te Lelystad onder nummer:  32169766.
  • BTW nummer: NL001657167B96

 Voor alle vragen omtrend uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Voor online klachten en/of informatie over de AVG (algemene verordering gegevensbescherming)/GDPR kunt u meer vinden op de site van de AVG de autoriteitpersoongegevens.nl. 

Wij doen niets met de persoonsgegevens, die worden verwerkt van al onze klanten, d.w.z. namen en adressen, e-mailadressen, foto's (tenzij hier expliciet toestemming voor is gevraagd door ons aan de betreffende persoon), geboortedatums, en klantnummers. Ze blijven exclusief in beheer bij Atelier Hobbekol en die geeft of verkoopt deze gegevens niet door en zet ze niet openbaar. Mailverkeer van en naar Atelier Hobbekol/versus klanten, wordt via een beveiligde verbinding verzonden d.m.v. een SSL-certificaat!

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechte met betrekking tot de persoonsgegevens  die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je toe bij het ons bekende e-mailadres. Mocht je liever prijs stellen om de gegevens op een ander e-mailadres of b.v. per post te ontvangen, dan zullen wij vragen je te legitimeren.

Als je vermoedt dat wij jou gegevens op de verkeerde manier gebruiken, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens welke je bovenaan deze pagina kunt vinden.

Welke persoongegevens heeft Atelier Hobbekol, (e-mail)adressen, telefoonnummers, foto's, geboortedatums, IP-adressen en Cookies. Deze worden gebruikt voor het sturen van een nieuwsbrief waarvoor vooraf toestemming is verleend door de aanvrager/klant, het versturen van een bestelling, of als er een vraag of probleem m.b.t. de order is waarvoor contact gezocht dient te worden.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens en het recht van de beperking van de verwerking van de gegevens  en het recht op overdraagbaarheid. Er wordt vooraf toestemming gevraagt om een naam bij het winnen van een prijs op de site te mogen worden gezet. Geen toestemming betekend GEEN bekendmaking van enigerlei gegevens, maar de prijs wordt echter wel uitgereikt! Foto's kunnen geplaatst worden als er sprake is van activiteiten in het openbaar. Mocht er echter een foto tussen zitten waar u op staat en daar bezwaar tegen heeft, dan kunt u dit via het contactformulier kenbaar maken en zal Atelier Hobbekol er vervolgens zorg voor dragen dat deze foto('s)/afbeelding(en) zo spoedig als mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) van de site verwijderd wordt. Dit geldt ook voor alle schriftelijke persoongegevens met uitzondering van gemaakte orders/bestellingen die vanwege belastingtechnische redenen 7 jaar bewaard moeten blijven. Hierna kunnen op uw verzoek alle gegevens verwijderd worden.

Verder heeft men inzage in alle gegevens die op de persoon betrekking heeft. Je ontvangt dan binnen dertig dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd dan sturen wij je binnen dertig dagen op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Bij het afmelden van de nieuwsbrief verdwijnen uw gegevens vanzelf uit dit bestand en kan Atelier Hobbekol ze ook niet meer terugzien. Persoongegevens die er met het plaatsen van een order zijn opgegeven worden echter niet verwijderd, omdat deze voor de belastingdienst minimaal 7 jaar bewaard moeten blijven! 

Met wie wordt er o.a. noodzakelijk gegevens (en cookies) gedeeld, De webwinkelsoftware wordt geregeld door MyOnlineStore die de webhosting van Mijnwebwinkel.nl doet. De gegevens die u invult tijdens het plaatsten van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Mijnwebwinkel. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding. Tevens is dit noodzakelijk zodat we de overeenkomst met de klant veilig kunnen uitvoeren! Verder worden uw gegevens gedeeld met Stichting Webwinkelkeur die voor de verwerking van uw reviews zorgt. Ook worden er d.m.v. cookies gegevens gedeeld. Dit om van alle hulpmiddelen gebruik te kunnen maken. Om de webshop draaiende te kunnen blijven houden zijn er cookies nodig om alle websites en hulpmiddelen goed te kunnen gebruiken voor u als klant maar ook voor verschillende platforms en Atelier Hobbekol. Verder maakt Atelier Hobbekol gebruik van Sumup voor betalingsdiensten die via de pin gaan, internetprovider Ziggo en worden de adresgegevens (tijdelijk) gedeeld met PostNL

Alle gegevens die Atelier Hobbekol heeft worden niet gebruikt buiten de EU omdat we daar geen zaken doen en blijven zodoende binnen Nederland! Desalnietemin blijven alle privacy gevoelige gegevens binnen ons bedrijf!

Privacy Policy Atelier Hobbekol

Algemeen:

Atelier Hobbekol respecteert de privacy van alle gebruikers van haar webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel en alleen voor bestellingen en de nieuwsbrief. Tevens zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Atelier Hobbekol zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan Mijnwebwinkel/Lemonweb, Google/analytics, welke nodig zijn om de webshop te laten draaien en zo nodig is voor het uitvoeren van uw bestelling. Verder ook bij bedrijven die een keurmerk verzorgen, maar waar ook een overeenkomst als deze mee gesloten wordt om uw gegevens veilig te houden!

Reviews en/of beoordelingen.

Atelier Hobbekol zal altijd de beoordelingen zo goed en zo kwaad als het kan, op echtheid proberen te controleren! Wij doen dit o.a. ook via webwinkelkeur die alle beoordelingen op echtheid checkt en zodoende onpartijdig beheerd.  

Gebruik van NAW Gegevens: 

Atelier Hobbekol gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres (afleveradres), telefoonnummer nodig om uw bestelling uit te voeren en om eventueel contact op te nemen als er vragen van onze kant zijn m.b.t. uw bestelling.
Met uw toestemming voor de nieuwsbrief gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich altijd onderaan iedere nieuwsbrief afmelden. Uw gegevens verdwijnen hier dan ook tegelijkertijd mee! Uitgezonderd gegevens die gebruikt zijn om een bestelling te plaatsen. Hierbij is Atelier Hobbekol verplicht ze 7 jaar voor de belastingdienst te bewaren voor eventuele controles van deze laatste. Atelier Hobbekol zal er met deze controles alles aan doen om uw gegevens hierbuiten te houden!
In uw Atelier Hobbekol account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, (afleveradres), telefoonnummer, e-mailadres, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen een bestelling te plaatsen door uw gegevens iedere keer (eenmalig) in te vullen. 

Hoelang bewaren wij uw gegevens: 

Wij zijn genoodzaakt om uw gegevens 7 jaar voor de belastingdienst te bewaren voor controles van de boekhouding! Atelier Hobbekol doet er echter alles aan om tijdens een eventuele controle de gegevens van klanten niet openbaar te hoeven geven omdat deze niets met de berekeningen van deze dienst te maken hoeven hebben! 

Cookies: 

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw p.c. Atelier Hobbekol gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw bestelling correct af te handelen.

Google analytics: 

Wij maken op onze site gebruik van google analytics voor de statistieken. Wij hebben er echter alles aan gedaan om dit voor onze klanten zo veilig mogelijk te houden. Zo hebben wij een bewerkersovereenkomst met google en laat deze niet het volledige IP-adres zien van bezoekers. Ook hebben we de functie van User ID’s uitgeschakeld.

Recht op overdraagbaarheid gegevens, inzage, rectificatie, wissen van de persoonsgegevens of het in dienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Je hebt altijd het recht om jouw gegevens die wij (laten) verwerken en die op jouw betrekking hebben en naar jou herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt dit verzoek via info@atelierhobbekol.nl doen en je ontvangt binnen 30 dagen een reactie. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt, of in opdracht van ons door andere medewerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij de dienstverlening niet verder voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Atelier Hobbekol wil klanten graag wijzen op de rechten wat betreft inzage van gegevens, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. U kunt dit melden via de contactpagina of d.m.v. een mail naar: info@atelierhobbekol.nl. Verder heeft u als klant altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Overige: 

Atelier Hobbekol zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen! En zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die nauw betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Atelier Hobbekol. Wij respecteren het vertrouwen dat u in ons heeft en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Bedrijven waarmee Atelier Hobbekol een verwerkingsovereenkomst heeft: 

MyOnlineStore/Lemonweb/Mijnwebwinkel, Stichting Webwinkelkeur, Sumup, Vodafone en Ziggo. 

© 2010 - 2024 Sieraden Webshop | Atelier Hobbekol | Exclusieve handgemaakte Sieraden | Kralen en Materialen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel